fbpx

Privacyverklaring Kabonk

Handig om te weten!

Kabonk is hét splinternieuwe speelpark in Breda waar vrij spelen, bewegen, ontdekken, proberen, ervaren, relaxen en lekker eten en drinken elkaar verbinden op zeven waanzinnige verdiepingen! Klik hier voor de huisregels van Kabonk.

Om jou te kunnen informeren over onder andere nieuwtjes en acties, hebben we enkele persoonsgegevens van jou nodig. Hieronder volgt een nadere toelichting met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we nodig hebben, waarvoor we deze nodig hebben en hoe we ervoor zorgen dat er op een zorgvuldige wijze om wordt gegaan met deze informatie.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Hierbij kun je onder andere denken aan jouw naam, telefoonnummer, geboortedatum, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres en informatie met betrekking tot jouw surfgedrag op internet zijn persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Breepark Exploitatie Holding B.V., onder KvK-nummer 68313969, en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kabonk verwerkt van iedereen die op welke manier dan ook contact heeft gehad met onze organisatie, zoals onder andere onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Kabonk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan bepaalde informatie van zakelijke klanten, maar wellicht ook informatie over jou als bezoeker van bijvoorbeeld onze website (www.kabonk.nl).

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, je inschrijft voor een nieuwsbrief en daarvoor bepaalde gegevens invult, wanneer je het contactformulier op de website invult of een privébericht via social media (Facebook of Instagram) aan ons stuurt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Sollicitatie
Persoonsgegevens die door jou als sollicitant worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken.

In het kader van je sollicitatie zullen de volgende gegevens van jou worden gebruikt:
NAW-gegevens, telefoonnummer, werkervaring, opleiding en andere zaken die jij als sollicitant in je CV en motivatiebrief vermeldt.

Kabonk gebruikt de informatie zoals door jou verstrekt in je CV en motivatie voor de volgende doeleinden:

 • Het delen van jouw profiel met de directie en de leidinggevende van de afdeling waar jij wellicht komt te werken om te beoordelen of je op gesprek uit zult worden genodigd;
 • Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille) indien je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Om sollicitatiegesprekken in te plannen en je op de hoogte te stellen van de wervings- en selectieprocedure;
 • Om geanonimiseerde statistische data te verkrijgen zoals het aantal sollicitanten per vacature en de doorloopsnelheid van de vacature;
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Daarnaast kan het raadplegen van zakelijke en persoonlijke sociale media accounts onderdeel zijn van de werving- en selectieprocedure.

Als je solliciteert op een functie bewaren we je gegevens maximaal 12 maanden. Zo kunnen we, na jouw eerste sollicitatie, contact met je opnemen als er een passende functie beschikbaar is. Na deze periode worden alle gegevens volledig verwijderd. Mocht je hiertegen bezwaar hebben dan kun je dit via info@kabonk.nl melden. Je gegevens zullen dan op jouw verzoek eerder worden verwijderd.

Contactformulier
Bij het invullen van het contactformulier geef je Kabonk toestemming om je voor- en achternaam, e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer te gebruiken om jouw vraag, opmerking of klacht zo goed mogelijk af te handelen. Jouw gegevens en bericht behouden we zolang het noodzakelijk is, maar uiterlijk tot één jaar na het inzenden van het contactformulier.

Jouw bericht- contactgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om je ingestuurde vraag te beantwoorden;
 • Om jou als bezoeker na een klacht eventueel te compenseren met bijvoorbeeld een uitnodiging voor een evenement;
 • Om je (indien je hiervoor toestemming gegeven hebt) op de hoogte te houden in aanloop naar nieuwe evenementen en activiteiten en/of ter voorkoming van nieuwe klachten en/of een betere informatievoorziening;

Nieuwsbrief
Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief geef je toestemming aan Kabonk om je e-mailadres te gebruiken voor de toezending ervan.

Kabonk slaat bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de volgende gegevens op: e-mailadres, geslacht en voor- en achternaam. Waar jouw interesse in Kabonk en haar evenementen ligt en het lees- en klikgedrag worden tijdens het lezen van de nieuwsbrief geregistreerd door het nieuwsbriefsysteem.

Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de volgende doeleinden:

 • Om de nieuwsbrief te optimaliseren en hierdoor voor jou zo interessant mogelijk te maken;
 • Om je te kunnen benaderen voor deelname aan marktonderzoeken voor verbetering van onze evenementen en onze dienstverlening. Bijvoorbeeld via een enquête;
 • Om via advertentienetwerken als Google Adwords en Facebook gerichte advertenties te sturen.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor de digitale nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet werkt, kan je je ook afmelden door dit per e-mail door te geven aan info@kabonk.nl.

Gegevens voor marketing
Gepersonaliseerde e-mails
We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via mail. Als je je hebt geabonneerd op de nieuwsbrief dan ontvang je in de mail nieuws over de acties. Als je dit soort informatie liever niet (meer) ontvangt, kun je je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op de behoeften van onze klanten. Daarom kunnen we je gegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier help je ons om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten.

Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Gegevens voor prijsvragen en acties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om aan de actie uitvoering te kunnen geven en de prijswinnaar(s) bekend te maken.

Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij de betreffende informatie bewaren.

Social media
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via ‘like en share’ knoppen artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account. Dit betekent uitdrukkelijk niet dat Kabonk toegang verkrijgt tot jouw social media account. Wij adviseren je om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Wanneer je ons een privébericht stuurt via Facebook, worden de berichten maximaal één jaar door ons bewaard of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert of aan ons verzoekt om de betreffende berichten te verwijderen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Andere externe dienstverleners
Wij schakelen met andere externe dienstverleners. Soms hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de persoonsgegevens mogen doen.

Voorbeelden van typen werkzaamheden die onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, het onderhoud en de ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings en reviews.

 

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als een bepaalde overheidsinstelling deze informatie nodig heeft voor de uitvoering van haar taken, zoals de Belastingdienst. Ook kunnen de politie en/of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van (onderzoek naar) fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Hoe worden jouw gegevens beveiligd door Kabonk?
Kabonk neemt maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Binnen Kabonk heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot deze gegevens. Pc’s en bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, zijn versleuteld met een wachtwoord waardoor enkel bevoegde personen toegang hebben tot deze informatie. Indien en voor zover een partner van Kabonk (een deel van) de uitvoering  van de verwerking van persoonsgegevens voor haar rekening neemt, is Kabonk met haar overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal zal beveiligen.

Hoe gaat Kabonk om met gegevens van minderjarigen?
Gebruik van de diensten en/of producten van Kabonk door klanten jonger dan 18 jaar is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld?

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kunt uitoefenen.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als jij het niet eens bent met de wijze waarop dat gebeurt.

Recht op dataportabiliteit
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven, te ontvangen in een leesbaar document, zodat jij deze gegevens kunt bewaren in een database van jou of van een andere partij.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw gegevens te verwijderen, zullen wij datgene verwijderen dat tot jou herleidbaar is behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Dit kan bij onze medewerker Privacy. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je van één of meerdere van bovenstaande rechten gebruik willen maken dan kun je een e-mail sturen aan info@kabonk.nl. Belangrijk is dan dat je kort gemotiveerd aangeeft om welk(e) recht(en) het gaat. Binnen 5 werkdagen zul je een reactie op je e-mail ontvangen. Uiteraard zal zo snel mogelijk overgegaan worden tot actie om e.e.a. te regelen.

Mogelijke wijziging
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je op www.kabonk.nl. Wij raden je aan om de website regelmatig te bezoeken zodat je de meest recente versie kunt nalezen.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Kabonk met jouw persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via info@kabonk.nl.